Van probleem naar erkenning en oplossing

Als mensen leven we samen met anderen, we wonen met elkaar samen, werken met elkaar samen, zijn afhankelijk van elkaar.
Als mensen samen dingen doen kan er gemakkelijk iets mis gaan. Een verschil van mening, van inzicht of een machtsverschil, verschil in belangen of wat het dan ook maar is.
Grote kans dat dit leidt tot ruzie, geroddel en achterklap, ergernissen, boosheid, frustratie en (opgekropte) woede. Maar ook tot mogelijke angst voor ontslag, gevoelens van wraak of een gevoel van onveiligheid. Een conflict is geboren. Misschien maak je het wel dagelijks mee.
Het is ook bijna onvermijdelijk, omdat we mensen zijn. Maar dergelijke conflicten kunnen ook leiden tot weer een goede en gezonde relatie tussen partijen. Als het je niet lukt om op een goede manier om te gaan met een conflict zal het blijven woekeren en in al je relaties met anderen doorsijpelen en iedereen raken waarmee je omgaat. En dat is niet wat je wilt. Je kunt conflicten oplossen met behulp van een advocaat, via arbitrage. Maar daar beslist altijd iemand over jou. En dat is het belangrijkste onderscheidende verschil van mediation.

Wij zoeken naar het positieve verhaal in de mens. Die op zoek is naar erkenning van zijn of haar verhaal. 


Het onderscheid van mediation met een juridische procedure

  • De kosten van mediation zijn aanzienlijk lager dan de kosten bij een procedure via de rechter.
  • Bij mediation hebben de partijen zelf inspraak in het zoeken naar een oplossing. 
  • Bij een gerechtelijke procedure zal de rechter zelfstandig een uitspraak doen. 
  • Bij mediation gaat het er niet om wie juridisch zijn/haar gelijk krijgt, maar om een duurzame oplossing die voor de partijen aanvaardbaar én uit te voeren is.
  • Een mediation procedure gaat sneller.
  • Doordat mediation een informeel karakter heeft blijven de verhoudingen tussen de partijen beter en kan er op een goede manier worden afgesloten.