Advocaat of Mediator?

Bij zakelijke geschillen kan er via mediation in veel gevallen effectief en snel een oplossing worden gevonden. In tegenstelling tot de gang naar de rechtszaal, wat veel negatieve energie kost en waarbij veel tijd verloren gaat. Wanneer een zakelijk conflict uit de hand loopt, wordt daarom vaak voor bemiddeling via mediation gekozen. Onze ervaring is dat een probleem op een gegeven moment niet alleen meer om de inhoud gaat, maar vooral nog te maken heeft met de onderlinge relatie.
Door onze ruime ervaring in het bedrijfsleven weten we hoe dergelijke problemen moeten worden benadert en hoe we samen kunnen werken aan een oplossing. Denk hierbij aan de volgende :
  • geschillen aangaande contracten of financiële kwesties
  • geschillen tussen aandeelhouders
  • geschillen met OR of vakbond
  • familiekwesties aangaande bedrijfsopvolging
  • fusies, overnames
  • reorganisaties

Mediation aanpak bij zakelijke problemen

Als mediator zullen wij bij de gesprekken aansluiten als neutrale gesprekspartner, dit in tegenstelling tot andere vormen van juridische conflicthantering. De mediator is gespreksleider, procesbewaker en bemiddelaar. Uiteraard sturen we directief bij als de partijen dreigen vast te lopen.
De neutraliteit is van groot belang omdat de partijen gezamenlijk gebruik maken van onze mediation-diensten. De achterliggende gedachte is dat de partijen zelf tot overeenstemming gaan komen. En afspraken die hierop betrekking hebben gaan we vastleggen in een vaststellingsovereenkomst (VSO).
Het mediation traject dat wij doorlopen bij het oplossen van zakelijke mediation kent meerdere fasen. Hierbij zal de eerste fase worden gebruikt voor een inventarisatie om het conflict in kaart te brengen. Dit is van belang om een beeld te schetsen van de ontstane situatie maar ook om af te stemmen of de betrokken partijen hetzelfde beeld hebben over de situatie. Als de situatie in kaart is gebracht, wordt de aandacht verlegd naar de mogelijke oplossingen waarvoor gekozen kan worden om een conflict weg te nemen. Hierbij wordt helder gemaakt welke consequenties deze oplossingen kunnen hebben voor de betrokken en de onderlinge relaties.
Voorwaarde voor succes is dat de partijen bereid zijn om met elkaar in gesprek te gaan, zich kwetsbaar durven op te stellen en hun standpunten kunnen relativeren. Als men hiertoe bereid is, dan liggen er effectieve oplossingen voorhanden.
 

Groningen, Leeuwarden , Drachten, Heerenveen, Assen, Emmen, Hoogeveen, Steenwijk, Meppel, Zwolle, Apeldoorn, Lelystad, Emmeloord, Amersfoort