Overheid

Mediation in het Sociaal Domein

Veel taken zijn door de overheid uit Den Haag overgeheveld naar de gemeenten. Dicht bij de client wordt gezegd. Maar de praktijk is weerbarstig en veranderingen bedenken is makkelijker dan uitvoeren. Je krijgt dan namelijk te maken met de zogenaamde Keten-regie.
Oftewel: samenwerking, welke begint met afspraken maken zodat de kwaliteit wordt geborgen en de betaalbaarheid wordt behouden.
Maar… de ruimte is van ons allemaal. We hebben er ook allemaal wat over te zeggen. Het is de kunst dat te doen zodat je uiting geeft aan je zorgen en behoeften en daarmee bijdraagt aan een beter resultaat. Ontwikkelingen in de fysieke omgeving vragen om een dialoog. De overheid speelt vaak een sleutelrol met kaders en vergunningen. Dat gesprek kan door ons in een informeel gesprek of mediation worden vorm gegeven, zodat passende oplossingen kunnen worden gevonden.

En… de omgevingswet komt eraan! Deze nieuwe wet schrijft voor dat mensen en bedrijven zelf het gesprek organiseren met andere betrokkenen, zodat zij samen komen tot aanvaardbare ontwikkeling. Want voor de een aanvaardbaar is, stuit bij de ander op bezwaren. Reden genoeg om het gesprek goed te voeren en er samen uit te komen. Mediator nodig?

 

Groningen, Leeuwarden , Drachten, Heerenveen, Assen, Emmen, Hoogeveen, Steenwijk, Meppel, Zwolle, Apeldoorn, Lelystad, Emmeloord, Amersfoort